It Dockumer Lokaeltsje ‎– Tonger

€ 23,99

A1 Net Langer Dea

A2 Brutsen Klau

A3 Armageddon Hoptille

A4 Âlde Stront

A5 De Leafde

A6 It Jild Is Op

A7 Haadkut

A8 Kontmuzyk

A9 Kettinggang

B1 Aldi Freonen

B2 Twitterspoek

B3 Bonkerak

B4 Meibalter

B5 Wat No Wer?

B6 Zermatt

B7 It Gegriem

B8 Skimerlap

B9 De Komeet Fan Strikwerda